به ایران سفر نکنید!

۱۱۴۷

ویدئوی کوتاه «به ایران سفر نکنید» بار‌ها توسط کاربران ایرانی دانلود و به اشتراک گذاشته شده است. ویدئویی که در آن یک جوان فرانسوی تبلیغات غلط غربی درباره سفر نکردن به ایران را به چالش می‌کشد.

دیدگاه ها