به ایران سفر نکنید! انتشار توسط ماریه اینانلو - کلیپیکس

به ایران سفر نکنید!

۱۱۳۳

ویدئوی کوتاه «به ایران سفر نکنید» بار‌ها توسط کاربران ایرانی دانلود و به اشتراک گذاشته شده است. ویدئویی که در آن یک جوان فرانسوی تبلیغات غلط غربی درباره سفر نکردن به ایران را به چالش می‌کشد.

دیدگاه ها