THE STAR

۱۱۹۵

یک الاغ کوچک و شجاع به نام بو تمایل به زندگی بهتر و بالاتر از شرایط زمان حال خود را دارد. روزی او بالاخره این شجاعت را پیدا می کند و فرار می کند تا به ماجراجویی های دلخواهش بپردازد

دیدگاه ها