مودار

۱۰۴۶

انیمیشن کوتاه《مو دار》دقایقی از شرایط پر التهاب جنگ را به نمایش کشیده است، دقایقی که در آن زندگی و مرگ مقابل یک دیگر قرار می گیرند. این انیمیشن دیدنی فرانسوی تاکنون نظر منتقدین زیادی را به خود جلب کرده است.محصول 2016

دیدگاه ها