زیر سقف دودی انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

زیر سقف دودی

۱۱۶۲

شیرین که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می‌شود، به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آنهاست، که موفق نمی‌شود و به بحران می‌رسد.

دیدگاه ها