هلن انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

هلن

۱۲۹۷

داستان دختری است که قرار است به ایتالیا برود اما به علت گرفتاری خانواده، مسیر دیگری در پیش می‌گیرد.

دیدگاه ها