نهنگ قاتل انتشار توسط ماریه اینانلو - کلیپیکس

نهنگ قاتل

۱۱۲۱

نهنگ‌های قاتل در بالای هرم غذایی هستند، دشمنان طبیعی ندارند و گاه کوسه‌های بزرگ را نیز طعمه خود می‌کنند.

دیدگاه ها