مجموعه انیمیشن قلقلک - زورگویی به مردم

۱۵۰۸

توهم زورگویی به مردم در افرادی که بدن و هیکل های تنومند و بزرگ تری نسبت به دیگر افراد دارند به وجود می آید در دنیا حتی روز مقابله با زورگویی وجود دارد که در روز 4 ماه مه میلادی در کشور های مختلف برگزار میشود که در آن برگزارکنندگان آن با پوشیدن پیراهن صورتی، آبی یا بنفش (بسته به کشور) به عنوان نماد، علیه زورگویی و قلدری اعتراض خود را اعلام می‌نمایند.

دیدگاه ها