مجموعه انیمیشن شاخه نبات - شک؛عامل اصلی اختلافات زناشویی

۱۵۱۳

در روابط زناشویی شک ، سم بزرگی است که اگر میان روابط جاری شود قطعا باعث فروپاشی و طلاق گرفتن زوجین از یکدیگر میشود سعی کنیم با سوال کردن و گرفتن جواب از همسر خود برای شک های بی پایه دامن نزنیم. امروزه شک؛عامل اصلی اختلافات زناشویی است.

دیدگاه ها