ساخت پروانه اوریگامی

۱۲۰۵

این ویدئو به شما آموزش ساخت پروانه های زیبا با استفاده از هنر اوریگامی را می دهد.

دیدگاه ها