ساخت پروانه اوریگامی انتشار توسط مسعود حسینی - کلیپیکس

ساخت پروانه اوریگامی

۱۲۱۸

این ویدئو به شما آموزش ساخت پروانه های زیبا با استفاده از هنر اوریگامی را می دهد.

دیدگاه ها