تمرین ورزشی - مچ درد خود را به فراموشی بسپارید

۱۵۶۱

درد مچ دست به دلایل گوناگونی رخ می دهد. مچ درد می تواند به علت آسیب ناگهانی ایجاد شود که منجر به رگ به رگ شدن و یا شکستگی مچ دست می گردد. اما فشارهای تکراری بر مچ، آرتروز و سندرم تونل کارپال نیز می تواند موجب مچ درد گردد. با انجام چند تمرین ساده و راحت مچ درد خود را به فراموشی بسپارید.

دیدگاه ها