مجموعه انیمیشن بل بشو - از همسایه ت خبر داری؟!

۱۷۶۴

این روزها بسیاری از اهالی یک محله و کوچه با یکدیگر غریبه اند و از احوال هم اطلاعی ندارند. در بسیاری از شهرها اغلب مردمی که سال ها در یک کوچه زندگی می کنند و شاید در طول یک روز چندین بار چهره یکدیگر را می بینند هنوز حتی نام خانوادگی یکدیگر را نمی دانند و شاید اگر کسی از ما بپرسد از همسایه ت خبر داری؟همسایه ات چکاره است؟ پاسخی برای دادن نداشته باشیم.

دیدگاه ها