حسن ریوندی محمد اصفهانی

۱۱۸۷

تقلید صدای بسیار شنیدنی محمد اصفهانی توسط حسن ریوندی به همراه کلی جوک و لطیفه ی خنده دار

دیدگاه ها