مجموعه انیمیشن دردونه ها - روش درست تشویق و تنبیه کودکان

۲۷۵۰

خوب است بدانیم که یادگیری روش درست تشویق و تنبیه کودکان چقدر تاثیر دارد و چگونه می‌توانیم از این دو شیوه تربیتی در جهت شکل‌دهی شخصیت و جهت‌دهی رفتار کودکانمان استفاده کنیم

دیدگاه ها