دنیای کاغذی انتشار توسط آبادیس روشن - کلیپیکس

دنیای کاغذی

۱۲۱۸

انیمیشن کوتاه 《دنیای کاغذی》 ترکیبی است خلاقانه از دنیای رئال و سورئال که با مضامین عمیق به حمایت از دنیای حیوانات می پردازد.

دیدگاه ها