دوشنبه

۱۱۷۸

این انیمیشن نشان دهنده کارمند هایی است که از کار کردن پشت میز و صندلی های سرد اداره شان خسته شده اند.

دیدگاه ها