دوشنبه انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

دوشنبه

۱۱۷۲

این انیمیشن نشان دهنده کارمند هایی است که از کار کردن پشت میز و صندلی های سرد اداره شان خسته شده اند.

دیدگاه ها