جیب بر

۱۱۸۳

انیمیشن کوتاه《جیب بُر》داستان انیمیشن در رابطه با پرنده ای است که با دیدن بنر تبلیغی یک خانه رویایی، به وسایل یک پیرزن درون پارک دستبرد می زند تا خانه رویایی اش را بسازد.

دیدگاه ها