کفش

۱۱۰۰

انیمیشن کوتاه《کفش》داستانی در دهه ۱۹۱۰، از زندگی یک دختر جوان و پدر فقیرش در شهر لندن را نشان می دهد.

دیدگاه ها