روتوش انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

روتوش

۱۹۷

تیزر فیلم کوتاه روتوش اولین فیلم کوتاه ایرانی «روتوش» برای سومین بار متوالی به آکادمی اسکار معرفی شد

دیدگاه ها