داستان روباه

۱۶۷

انیمیشن کوتاه《داستان روباه》داستان انیمیشن درباره روباهی است که به خاطر دم بلندش بسیار مغرور است، ولی اتفاقی برایش می افتد که برای او درس عبرتی می شود.

دیدگاه ها