داستان روباه انتشار توسط آبادیس روشن - کلیپیکس

داستان روباه

۱۵۷

انیمیشن کوتاه《داستان روباه》داستان انیمیشن درباره روباهی است که به خاطر دم بلندش بسیار مغرور است، ولی اتفاقی برایش می افتد که برای او درس عبرتی می شود.

دیدگاه ها