پیام اصغر فرهادی به جشن حافظ انتشار توسط آبادیس روشن

پیام اصغر فرهادی به جشن حافظ

۴۷۰

پیام اصغر فرهادی بعد از دریافت جایزه جشن حافظ: امیدوارم مسیر جشن حافظ به عنوان یک جشن مستقل ادامه پیدا کند/خوشحالم از جایزه ای که به اسم علی معلم به من داده می شود

دیدگاه ها