مجموعه انیمیشن شاخه نبات - سو تفاهم رو تمومش کن

۸۹۲

سوء تفاهم در روابط از آنجایی ناشی می‌شود که تصورات ما در مورد علت رفتارهای فرد مقابل با قصد واقعی آن فرد متفاوت است.شک و ایجاد شبه در زندگی زناشویی باعث اختلاف و سوتفاهم میشود

دیدگاه ها