استفاده از بطری های پلاستیکی

۸۵

از همین بطری های بی مصرف نوشابه و آب معدنی میشه کلی استفاده کرد.

دیدگاه ها