استفاده از بطری های پلاستیکی انتشار توسط مسعود حسینی

استفاده از بطری های پلاستیکی

۷۸

از همین بطری های بی مصرف نوشابه و آب معدنی میشه کلی استفاده کرد.

دیدگاه ها