راه حل با طناب انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

راه حل با طناب

۷۳

این انیمیشن درباره عاقبت تنبلی و متکی به غیر خود بودن است.

دیدگاه ها