آلما انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

آلما

۲۰۰

انیمیشن کوتاه《آلما》داستان انیمیشن درباره بچه هایی است که بخاطر حس کنجکاویشان روحشان در عروسک ها اسیر شده است.

دیدگاه ها