❌ امشب

151

❌ امشب
برایتان دعا میکنم
خدای بزرگ نصیبتان کند
هر آنچه ازخوبی ها
آرزو دارید
لحظه هاتون آروم
شبتون بخیر
خوابتون شیرین
آسمون دلتون ستاره با

ویدئو های بیشتر