فیلم تکان دهنده از قتل عام مردم ایران توسط انگلیس

9

فیلم تکان دهنده از قتل عام مردم ایران توسط انگلیس

در قحطی بزرگى كه در دهه 1290 كه انگليس مسبب آن بود نزديك به ۴۰٪ جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سو?

ویدئو های بیشتر