فیلم تکان دهنده از قتل عام مردم ایران توسط انگلیس

157

فیلم تکان دهنده از قتل عام مردم ایران توسط انگلیس

در قحطی بزرگى كه در دهه 1290 كه انگليس مسبب آن بود نزديك به ۴۰٪ جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سو?

ویدئو های بیشتر