سلام صبح بخیر

67

سلام صبح بخیر
اول هفته تون گلباران
یه سلام گرم
یه آرزوےزیبا
یه دعاےقشنگ
براےتک تک شمامهربانان
الهےشادیاتون زیاد
غم هاتون کم
عاقبتتون بخیر

ویدئو های بیشتر