😎جهانگیری: آنهایی که اعتراضات خیابانی برعلیه دولت را آغاز کردند بدانند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت به روایت تصویر👆😜

154

😎جهانگیری: آنهایی که اعتراضات خیابانی برعلیه دولت را آغاز کردند بدانند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت به روایت تصویر👆😜

🔴 #تلخند_سیاسی‌ا

ویدئو های بیشتر