#مهم
🔴نکاتی که باید هر ایرانی درباره ایمنی در برابر #زلزله بداند

⚠️به همه دوستان خود بفرستید و روی تماشای آن تاکید کنید

❇️اصلاحات پرس
https:

ویدئو های بیشتر