كنسرت ترانه هاي زمين با آواز حسام الدين سراج

11

كنسرت ترانه هاي زمين با آواز حسام الدين سراج

نوازندگان: يوردال توكجان ،اردم شيمشك، اردشير كامكار و همايون نصيري
2 ديماه
تالار بزرگ وزارت كش?

ویدئو های بیشتر