🎥 مهران مدیری:

37

🎥 مهران مدیری:
🔹در مناطق زلزله زده دیگر نه هنرمندی هست نه مسئولی و کلا فراموش شدند.

❇️

ویدئو های بیشتر