بابک جهانبخش:تجربه جدایی از

111

بابک جهانبخش:تجربه جدایی از عشقم را داشته ام/دوست ندارم آدم ها وارد زندگی شخصی ام شوند/ترجیح می دهم خواننده گرانی باشم تا کیفیت را فدای کمیت ن

ویدئو های بیشتر