پسری که در کانادا مورد تمسخر دوست دختر سابق و دوستان او قرار گرفته. اینجوری تلافی کرد

59

پسری که در کانادا مورد تمسخر دوست دختر سابق و دوستان او قرار گرفته. اینجوری تلافی کرد
علت این کار خود را پخش کردن عکس شخصی بدنش توسط دوست دختر

ویدئو های بیشتر