🎥پیدا شدن زیر دریایی نیروی دریایی استرالیا پس از ۱۰۳

42

🎥پیدا شدن زیر دریایی نیروی دریایی استرالیا پس از ۱۰۳

🔸این زیر دریایی ۸۰۰ تنی و ۳۵ خدمه‌اش، چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۱۴ در آب‌های رابائول ن?

ویدئو های بیشتر