🎥فرار مردم اندیشه از منازل در پی وقوع زلزله

52

🎥فرار مردم اندیشه از منازل در پی وقوع زلزله

ارسالی از مخاطبین

ارسال سوژه👇


اخبار لحظه‌ای حوادث #تهران 👇

ویدئو های بیشتر