🔺درگیری فیزیکی در برنامه زنده شبکه تلویزیونی افغان

189

🔺درگیری فیزیکی در برنامه زنده شبکه تلویزیونی افغان

🔹پی‌نوشت: این درگیری گرچه تاسف‌بار است اما نشانه‌ای است از فضای باز و طرح مسایل چالش

ویدئو های بیشتر