ســلام

89

ســلام
به هشتمین روز از ماه دی خوش آمدید🌸

طلوع صبحگاهت
به شادابی باران

و روزت
به سفيدی برف زمستان

صبح زیبای شما بخیروشادی

🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁

ویدئو های بیشتر