🎥 لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتري ٢٩ آذر و صداي وحشتناك زلزله/صدا و سیما

53

🎥 لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتري ٢٩ آذر و صداي وحشتناك زلزله/صدا و سیما

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر