🎥دفن شدن ماشین‌ها در طوفان برفی

17

🎥دفن شدن ماشین‌ها در طوفان برفی

🔹سرما و یخبندان در ماساچوست آمریکا باعث توقف زندگی شهروندان شده است.
#حوادث

ویدئو های بیشتر