روزِ آتش زدن بدی ‌ها …

135

روزِ آتش زدن بدی ‌ها …

پریدن از سخـــتی ها …

و روشـــــن کردنِ …

عشق و خوشبختی ها مبارڪ …

#چهارشنبه_سوری_مبارک


🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁

ویدئو های بیشتر