🎥 آتش سوزي در کارگاه تولید میز و صندلی

11

🎥 آتش سوزي در کارگاه تولید میز و صندلی
بزرگراه آزادگان، چهاردانگه، حادثه بدون تلفات و صدمه جانی/نشان شهر

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر