💠جزئیات زلزله۵.۱ ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

170

💠جزئیات زلزله۵.۱ ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

ویدئو های بیشتر