💠جزئیات زلزله۵.۱ ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

53

💠جزئیات زلزله۵.۱ ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

ویدئو های بیشتر