مردم شهر قدس از ترس زلزله به خیابان‌ها آمدند

140

مردم شهر قدس از ترس زلزله به خیابان‌ها آمدند

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر