🎥حجت الاسلام رئیسی در مناظره های انتخاباتی:

192

🎥حجت الاسلام رئیسی در مناظره های انتخاباتی:
🚨یکی از مظلومیت‌های جمهوری اسلامی این است که دولت ها بعد از پایان کار حالت #اپوزیسیون به خود م

ویدئو های بیشتر