🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند.

14

🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند.
🔺وضعیت بیمارستان‌ها در زلزله نگران‌‌کننده است!

اخبار لحظه‌ای #اجتماعی مشهد

ویدئو های بیشتر