امیر تتلو: زندگی من زیر صفر بوده/دنبال اتاق سرایداری بودم که شب جا داشته باشم بخوابم چون ما خانه نداشتیم/شب در سوپر مارکت می خوابیدم

200

امیر تتلو: زندگی من زیر صفر بوده/دنبال اتاق سرایداری بودم که شب جا داشته باشم بخوابم چون ما خانه نداشتیم/شب در سوپر مارکت می خوابیدم

⭐️

ویدئو های بیشتر