📸نخستین آمبولانس کشور بعد از ۴۲ سال به تهران بازگشت

15

📸نخستین آمبولانس کشور بعد از ۴۲ سال به تهران بازگشت

🔹این آمبولانس روبروی ساختمان اورژانس۱۱۵ واقع در اتوبان ستاری قرار داده شد

✅تهران فو

ویدئو های بیشتر