لاك پشت سبز دريايى كه توسط يگان محيط زيست تهران از آكواريوم یک رستوران كشف شده بود به جزيره قشم منتقل و در خليج فارس رهاسازى شد

70

لاك پشت سبز دريايى كه توسط يگان محيط زيست تهران از آكواريوم یک رستوران كشف شده بود به جزيره قشم منتقل و در خليج فارس رهاسازى شد

ویدئو های بیشتر