📹مردم از رضا رشیدپور پرسیدند چرا درباره گرانی‌ها و وضعیت معیشتی مردم صحبت نمی‌کنید؟

100

📹مردم از رضا رشیدپور پرسیدند چرا درباره گرانی‌ها و وضعیت معیشتی مردم صحبت نمی‌کنید؟

اخبار لحظه‌ای #اجتماعی مشهد 👇

ویدئو های بیشتر