🎥 وضعیت اسفبار مناطق زلزله‌زده کرمانشاه از زبان «لیلا بلوکات»

115

🎥 وضعیت اسفبار مناطق زلزله‌زده کرمانشاه از زبان «لیلا بلوکات»

⭐️

ویدئو های بیشتر